Arvoisat asiakkatt,
konsulaatti on määrännyt Venäjän viisumien hakemiselle seuraavanlaisia muutoksia:

1. Vakuutus,
Turistiviisumi (myös ryhmäviisumit)
Vakuutuksen tulee kattaa koko viisumin voimassaoloaika. Vuoden ja kahdenvuoden viisumit, sekä yli 45 kestävät viisumit. Lisäksi vakuutusasiakirjasta tulee käydä ilmi, että vakuutus on voimassa 90 päivää jokaisen puolen vuoden aikana.
Vakuutuskortteja ja niiden kopioita ei oteta vastaan. Hakemuksen liitteeksi kelpaavat ainoastaan viralliset asiakirjat!!

2. Päätös viisumin myöntämisestä tehdään konsulaattiin toimitettujen hakemusten ja liitteiden perusteella. Mikäli hakemus on jo toimitettu konsulaattiin, siihen ei ole enää mahdollista toimittaa lisäliitteitä. Konsulaatti tekee päätöksen viisumin myöntämisestä ja viisumin kestosta.

3. Jos viisumin hakijalla on rinnakkaispassiissaan voimassaoleva Venäjän viisumi, tulee viisumihakemukseen liittää myös ko. passi,

4. Vuosiviisumia haettaessa hakijan tulee todistaa, että hänellä on ollut jo vähintään yksi venäjän viisumi viimeisen vuoden aikana. HUOM! Ryhmäviisumia ei oikeuta vuosi viisumin saamiseen. Mikäli hakija ei pysty todistamaan, että hänellä on ollut venäjän viisumi, konsulaatti saattaa lyhentää viisumin voimassaoloaikaa.

5. Viisumin siirto on mahdollista tehdä vain ko. viisumin myöntäneessä konsulaatissa. Emme ota vastaan muissa kuin Turun konsulaatissa tehtyjen viisumien siirtohakemuksia. Viisuminsiirtoa haettaessa pitää kirjoittaa anomus, josta käy ilmi hakijan nimi, passin numero, sekä syy siirron anomiseen.

Katso täältä lista kaikista Venäjälle tarvittavista matka-asiakirjoista.

Viisumin hakuehdoissa ja vaatimuksissa muutoksia!